Pomoc techniczna

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz w przypadku pytań, wątpliwości lub innych problemów skorzystaj z porady specjalistów danej marki.

Pozostałe:

 • Półmaska ochronna typu N99/FFP3

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi

Proces usługi gwarancyjnej

1. Rejestracja sprzętu

Zarejestruj urządzenie za pomocą naszego systemu serwisowego klikając w klawisz powyżej ” Zgłoś reklamację “ Na podany adres mailowy wyślemy Ci informację zwrotną odnośnie zgłoszenia.

2. Wysyłka sprzętu

Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy do Ciebie kuriera po odbiór sprzętu na nasz koszt ( usługa Door to Door ) Kurier dotrze do Ciebie w ciągu 24-48h od momentu, gdy otrzymasz mailowe potwierdzenie zgłoszenia.

3. Naprawa i zwrot sprzętu

Po usunięciu usterki sprzęt przechodzi test w dziale kontroli jakości, po czym zostaje odesłany do Ciebie. Oczywiście poinformujemy Cię o tym mailowo.

Rejestracja zgłoszenia serwisowego

Dane klienta


Inny adres wysyłki


Informacje o sprzęcie


Opis usterki


Dodatkowe informacje


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Zieja – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RG MEDIA Mariusz Zieja z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (28-500) przy ul. Głowackiego 1, NIP: 655-170-44-21, zwany dalej Administratorem
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi składanych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych
 3. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa,
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem obsługi składanej reklamacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych brak rozpatrzenia reklamacji.

Przypominamy, że NAPRAWĄ GWARANCYJNĄ NIE SĄ OBJĘTE:

 • Uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku zawilgocenia
 • Uszkodzenia wynikające z naprawy sprzętu przez osoby nieupoważnione
 • Użytkowanie i konserwacja urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi bądź ich przeznaczeniem

Przed przysłaniem urządzenia do naprawy, prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji Producenta sprzętu.

Opłata manipulacyjna pobierana jest także w przypadku:

 • przesłania urządzeń nie obsługiwanych przez Autoryzowany Serwis - 80zł
 • przesłanie urządzeń celem dokonania diagnozy przez Technika wraz z wystawieniem ekspertyzy serwisowej - 110zł
 • braku zgody bądź odpowiedzi na przesłany kosztorys na przeprowadzenie naprawy odpłatnej, w przypadku gdy urządzenie zostało zgłoszone do serwisu po upływie okresu gwarancji, miało anulowaną wcześniej gwarancję, bądź nie było dokumentów uprawniających do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej - 110zł

Przesłanie dodatkowych plików na serwer

Dozwolony plik: jpg, maks. rozmiar 1 pliku: 10MB